Prezime, očevo ime, ime TRAJKOVSKI ZAFIRA TRIPKO
Godina rođenja 150200
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 120451
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna