Prezime, očevo ime, ime TRAJKOVSKI HRISTO MIĆO
Godina rođenja 058131
Narodnost Makedonac
Opština BREŽICE
Srez NOVO MESTO
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 020748
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna