Prezime, očevo ime, ime TRINAJSTIĆ FRANJE JERKO
Godina rođenja 170722
Narodnost Hrvat
Opština KRK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090952
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna