Prezime, očevo ime, ime BOŠKOVIĆ JAŠE ANDRIJA
Godina rođenja 131219
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 160152
Datum puštanja 160156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna