Prezime, očevo ime, ime TRPENOVSKI KRSTEV RISTO
Godina rođenja 120813
Narodnost Makedonac
Opština BITOLA
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna