Prezime, očevo ime, ime VALJAN BENKA VLATKO
Godina rođenja 040824
Narodnost Hrvat
Opština SUŠAK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250549
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 06 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna