Prezime, očevo ime, ime VALKOVIĆ MATE JOSIP
Godina rođenja 030424
Narodnost Crnogorac
Opština KRK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170849
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna