Prezime, očevo ime, ime VARGA IŠTVANA IŠTVAN
Godina rođenja 271212
Narodnost Mađar
Opština APATIN
Srez SOMBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 230848
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna