Prezime, očevo ime, ime VAŠ KARELA VILJEM
Godina rođenja 28
Narodnost Slovenac
Opština MURSKA SOBOTA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 120349
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna