Prezime, očevo ime, ime VAŠARHELJI JOVANA JOSIP
Godina rođenja 180327
Narodnost Mađar
Opština BAČKA TOPOLA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 200254
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna