Prezime, očevo ime, ime VELJOVIĆ RADISAVA MILOJE
Godina rođenja 190621
Narodnost Srbin
Opština VRANJE
Srez VRANJE
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 091248
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna