Prezime, očevo ime, ime VELKOV STOJANA MARKO
Godina rođenja 300123
Narodnost Makedonac
Opština KOČANI
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 180249
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna