Prezime, očevo ime, ime VIĆENTIJEVIĆ B. ALEKSANDAR
Godina rođenja 140227
Narodnost Srbin
Opština ORAŠAC
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 071151
Datum puštanja 140254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna