Prezime, očevo ime, ime VOJNOVIĆ DIMITRIJE JOVO
Godina rođenja 24
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 270149
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna