Prezime, očevo ime, ime VONČINA JOSIPA STANKO
Godina rođenja 121228
Narodnost Hrvat
Opština ZABOK
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 100949
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna