Prezime, očevo ime, ime VUČINIĆ RADOVANA PERO
Godina rođenja 271127
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 300350
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 09 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna