Prezime, očevo ime, ime VUČUROVIĆ KRSTA VIDOJE
Godina rođenja 100623
Narodnost Srbin
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 220452
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna