Prezime, očevo ime, ime VUJIČIĆ STOJAN LUKA
Godina rođenja 150519
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKO GRAHOVO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 290750
Datum puštanja 290752
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna