Prezime, očevo ime, ime VUKANOVIĆ TODA BOŽIDAR
Godina rođenja 25
Narodnost Srbin
Opština DUBROVNIK
Srez DUBROVNIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170649
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna