Prezime, očevo ime, ime VUKAS ANTON ANTON
Godina rođenja 16
Narodnost Hrvat
Opština MALI LOŠINJ
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 060549
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna