Prezime, očevo ime, ime VUKAŠINOVIĆ RADOSAV VUKSAN
Godina rođenja 120810
Narodnost Srbin
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 250452
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna