Prezime, očevo ime, ime VUKELIĆ MILENKA SAVO
Godina rođenja 90108
Narodnost Srbin
Opština OGULIN
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280551
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna