Prezime, očevo ime, ime VUKOMANOVIĆ TOMA SVETOZAR
Godina rođenja 270911
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 040551
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna