Prezime, očevo ime, ime VUKOVIĆ PETRA PETAR
Godina rođenja 091096
Narodnost Hrvat
Opština BRINJE
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 300449
Datum puštanja 251153
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna