Prezime, očevo ime, ime VUKOVIĆ MILANA NOVO
Godina rođenja 221023
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 220249
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna