Prezime, očevo ime, ime VUKOVIĆ VELIMIRA RADOMIR
Godina rođenja 050326
Narodnost Srbin
Opština ORAŠAC
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 010549
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna