Prezime, očevo ime, ime VURDELJA RADE MILAN
Godina rođenja 020608
Narodnost Srbin
Opština UDBINA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 281150
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna