Prezime, očevo ime, ime VUŠOVIĆ VIDAKA LJUBO
Godina rođenja 070106
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 020948
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna