Prezime, očevo ime, ime ZEČEVIĆ JOVANA MIRKO
Godina rođenja 100315
Narodnost Hrvat
Opština BENKOVAC
Srez ZADAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 071050
Datum puštanja 260551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne