Prezime, očevo ime, ime ZIGMUND IVANA PAULA
Godina rođenja 12
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 130349
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna