Prezime, očevo ime, ime ZINAIĆ DAMJAN
Godina rođenja 010519
Narodnost Srbin
Opština SLUNJ
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280549
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna