Prezime, očevo ime, ime ZLATANOVIĆ JOVANA PANTA
Godina rođenja 020822
Narodnost Makedonac
Opština TETOVO
Srez TETOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 291251
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna