Prezime, očevo ime, ime ZLATANOVSKI BOŠKA ILIJA
Godina rođenja 110725
Narodnost Makedonac
Opština PRILEP
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 060249
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna