Prezime, očevo ime, ime ZLATENSKI STOJANA RACO
Godina rođenja 160514
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 010249
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna