Prezime, očevo ime, ime ZLATIĆ MATKA SAVO
Godina rođenja 140712
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 200750
Datum puštanja 131150
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna