Prezime, očevo ime, ime ZLATIĆ MILIJE PETAR
Godina rođenja 151120
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 211050
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna