Prezime, očevo ime, ime BRATUŠ SLAVICA
Godina rođenja 071022
Narodnost Slovenac
Opština IDRIJA
Srez GORICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 140649
Datum puštanja 100850
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna