Prezime, očevo ime, ime ŽEGAR STJEPANA IVAN
Godina rođenja 120927
Narodnost Srbin
Opština VARAŽDIN
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 270251
Datum puštanja 100352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna