Prezime, očevo ime, ime ŽIVKOVIĆ SVETISLAVA MILUTIN
Godina rođenja 251023
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 271251
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna