Prezime, očevo ime, ime ŽIVKOVIĆ STOJANA BORISLAV
Godina rođenja 221022
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 020950
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna