Prezime, očevo ime, ime ŽIVKOVIĆ PETRA VLADO
Godina rođenja 180818
Narodnost Crnogorac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 070354
Datum puštanja 010658
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 66 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna