Prezime, očevo ime, ime ŽIVKOVIĆ JOVE NIKOLA
Godina rođenja 110913
Narodnost Srbin
Opština NOVA GRADIŠKA
Srez NOVA GRADIŠKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120452
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna