Prezime, očevo ime, ime ABRAMOVIĆ RADE DUŠAN
Godina rođenja 120229
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 170450
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna