Prezime, očevo ime, ime ŽIVKOVIĆ GEORGIJA CANE
Godina rođenja 141121
Narodnost Makedonac
Opština BITOLA
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 101053
Datum puštanja 250155
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna