Prezime, očevo ime, ime ŽIVKOVIĆ ŽIVANA BOŠKO
Godina rođenja 090920
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 220251
Datum puštanja 300754
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna