Prezime, očevo ime, ime ŽIVOJNOVIĆ ŽIVOINA MILOSAV
Godina rođenja 220111
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 141251
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna