Prezime, očevo ime, ime ŽNIDRČIĆ STJEPAN IVAN
Godina rođenja 230214
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 0749
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 34 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne