Prezime, očevo ime, ime ŽONJE GRGA MARIJAN
Godina rođenja 011126
Narodnost Hrvat
Opština ŠIBENIK
Srez ŠIBENIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 190450
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna