Prezime, očevo ime, ime ŽUGELJ ANDRIJA PALMA
Godina rođenja 010409
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 251051
Datum puštanja 241153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna