Prezime, očevo ime, ime ŽUGIĆ DMITAR JOVAN
Godina rođenja 25
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna